Izvješće

Pripremite se za tržište 2013.

HPK

preneseno sa ; http://www.komora.hr/?page=savjeti,16,342

Kako staviti vino na tržište?

 
Proizvođači grožđa, vina i drugih proizvoda od grožđa i vina, koji svoje proizvode žele staviti u promet, trebaju se upisati u Upisnik PG-a tj. evidentirati uporabu poljoprivrednog zemljišta putem digitalnog grafičkog oblika, odnosno ARKOD sustava.
Unošenjem parcela u ARKOD sustav proizvođači grožđa su po automatizmu upisani i u Vinogradarski registar, kojeg vodi Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju.
Sukladno Zakonu o trošarinama (NN 83/09.) i Pravilniku o trošarinama (NN 1/10.) mali proizvođači vina (osobe koje ne proizvode više od 1000 hl vina godišnje), obvezni su upisati se u Registar trošarinskih obveznika pri carinarnici nadležnoj prema svome sjedištu odnosno prebivalištu. Uz prijavu za upis u Registar trošarinskih obveznika potrebno je priložiti i Rješenje o ispunjavanju minimalno tehničko-tehnoloških uvjeta za proizvodnju vina.
 
Dobivanje rješenja o minimalno tehničko-tehnološkim uvjetima
 
Sukladno Pravilniku o minimalno tehničko–tehnološkim uvjetima za proizvodnju vina i voćnih vina te prodaju vina, drugih proizvoda od grožđa i voćnih (NN 102/04., NN 91/05., NN 71/06., NN 73/07., NN 8/08., NN 24/11.) proizvođač vina mora raspolagati:
-       odgovarajućim prostorom (prostorijama)i to: prostorijom za prijem, preradu, vrenje, čuvanje, doradu; prostorijom za punjenje, pranje boca; prostorijom za skladište i prodajni prostor;
-       opremom za proizvodnju i promet vina, ovisno o tijeku postupka (fazama) u proizvodnji vina;
-       stučnom spremom (VVV visoka ili viša stručna sprema; Prehrambeno tehnološki fakultet; srednja poljoprivredna škola s iskustvom od 2 god.); licenca za vinara + suglasnost ministra (iskustvo 3 god.); alternativa je radni odnos s osobom koja zadovoljava propisane uvjete.
 
Proizvođač vina i voćnih vina dužan je podnijeti Ministarstvu poljoprivrede (MP) Zahtjev za odobrenje proizvodnog objekta: 
 
IME I PREZIME
ADRESA
TELEFON
FAX
                                               MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE
                                                Uprava za prehrambenu industriju
                                                  Ul. Grada Vukovara 78
                                                    10000 Zagreb
 
 
PREDMET: Zahtjev za odobrenje proizvodnog objekta
 
 
Molim da mi se sukladno članku 8. Pravilnika o minimalno tehničko-tehnološkim uvjetima za proizvodnju vina i voćnih vina, drugih proizvoda od grožđa i vina kao i voćnih vina (NN 102/04) izda rješenje o odobrenju objekta.
(Navesti lokaciju na kojoj se nalazi podrum ili prodavaonica, ako nije na istoj adresi podnositelja. Kratko opisati poslovni prostor, podrum, opremu koja se posjeduje, navesti koje spremnike za vino posjedujete i njihove volumene, navesti ima li objekt tekuću vodu odgovarajuće kakvoće, električnu energiju, uređen sustav odvodnje i drugo što je vezano za preradu grožđa i proizvodnju i prodaju vina)
                                                                                             
 
                                                                                                          ________________________________
                               (Potpis podnosioca zahtjeva)
 
 

Zahtjevu je potrebno priložiti: 70 kuna biljega, dokaz o odgovarajućoj stručnoj spremi proizvođača ili osobe koja vodi proizvodnju i kopiju radne knjižice, kopiju Rješenja o upisu u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava pri MP, izvod iz Vinogradarskog registra, kopiju Rješenja o puštanju vina u promet, dokaz o vlasništvu ili Ugovor o zakupu objekta.

Ako podnositelj zahtjeva nije obiteljsko poljoprivredno gospodarstvo treba priložiti izvadak iz sudskog registra ili obrtnicu.

Uz Zahtjev i potrebnu dokumentaciju prilaže se i Izjava, čiji je obrazac dostupan na internet stranicama MP www.mps.hr – OBRASCI - prehrambena industrija.

Nakon što je Zahtjev zaprimljen, ako su ispunjeni svi uvjeti, ministarstvo donosi Rješenje o ispunjavanju minimalno tehničko-tehnoloških uvjeta. U slučaju nepotpune dokumentacije proizvođači dobiju rok do kojeg ju mogu dopuniti.

Mali proizvođači vina obvezni su nadležnoj carinarnici prijaviti svaku izmjenu podataka navedenu prilikom prijave u Registar trošarinskih obveznika, kao i prestanak djelatnosti zbog koje su upisani u taj registar, u roku od osam dana od dana nastanka promjene.

Mali proizvođači vina obvezni su do 31. siječnja tekuće godine dostaviti carinarnici nadležnoj prema njihovom sjedištu odnosno prebivalištu Godišnje izvješće o proizvodnji, otpremama i zalihama vina za proteklu godinu na Obrascu GI-MPV. (www.carina.hr – harmonizirane tošarine – obrazac GI-MPV). 

Dobivanje rješenja za promet vina 

Promet vina reguliran je Zakonom o vinu (NN br. 96/03. i 55/11.) i Pravilnikom o vinu (NN br. 96/96., 7/97., 117/97. i 57/00.). Za dobivanje Rješenja o stavljanju vina u promet potrebno je poslati zahtjev s odgovarajućom dokumentacijom u HCPHS, Zavod za vinogradarstvo, vinarstvo i voćarstvo (Zavod) i to: 

- za stolna vina treba poslati: popunjeni Zahtjev za dobivanje rješenja za stavljanje u promet vina, koji se nalazi na internetskoj stranici Zavoda (www.hcphs, - Zavod za vinogradarstvo, vinarstvo i voćarstvo - obrasci), kopiju Izvoda iz Vinogradarskog registra, kopiju Izjave o berbi, kopiju Izjave o proizvodnji (za vino), kopiju Izjave o proizvodnji voćnih vina (za voćno vino) i etiketu koju će proizvod nositi u prometu. Osim navedene dokumentacije treba uplatiti 70,00 kn upravne pristojbe za proizvode bez oznake kontroliranog zemljopisnog podrijetla (s naznakom ''za Državni proračun'' - model 64, broj računa: 1001005-1863000160, poziv na broj odobrenja 5002 – 44565 – OIB);  

- za vina sa zaštitom kontroliranog zemljopisnog podrijetla: Zahtjev za dobivanje rješenja za stavljanje u promet vina (na internetskoj stranici Zavoda www.hcphs, - Zavod za vinogradarstvo, vinarstvo i voćarstvo - obrasci), kopiju Izvoda iz Vinogradarskog registra, kopiju Izjave o berbi, kopiju Izjave o proizvodnji (za vino), kopiju Izjave o proizvodnji voćnih vina (za voćno vino) i etiketu koju će proizvod nositi u prometu. Osim navedene dokumentacije treba uplatiti 250,00 kn upravne pristojbe za proizvode s oznakom kontroliranog zemljopisnog podrijetla (s naznakom ''za Državni proračun'' - model 64, broj računa: 1001005-1863000160, poziv na broj odobrenja 5002 – 44565 – OIB).  

Uzorkovanje vina 

Prosječan uzorak vina, ukupno 4 boce, koje predstavljaju količinu vina koje se stavlja u promet, uzimaju djelatnici Zavoda ili proizvođač sam dostavlja u Zavod na adresu: Zagreb, Jandrićeva 42.

Na uzorku trebaju biti sljedeće oznake: naziv vina, proizvođač, količina koju predstavlja uzorak, godina berbe (za vina s kzp),  oznaka kakvoće, datum uzorkovanja i potpis.

Po završetku analiza, na temelju odredbi Zakona o vinu, Zavod izdaje Rješenje za dopuštanje stavljanja vina u promet, s navedenom količinom vina, nazivom koje vino smije nositi u prometu (npr. Pinot bijeli, vrhunsko vino, berbe 2011. godine), zapreminu boca i brojčane oznake markica kojima se proizvod mora označiti u prometu.

 
Snježana Numanović, dipl. ing. agr.
Zvonimir Dragun, dipl. ing. agr.
Ruža Skenderović, dipl. ing. agr.
Ime:

Komentar:

Nema evidentiranih dogadanja
Siječanj 2020Desno
PUSČPSN
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31
LijevoVeljača 2020Desno
PUSČPSN
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29
LijevoOžujak 2020Desno
PUSČPSN
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31
LijevoTravanj 2020Desno
PUSČPSN
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30
LijevoSvibanj 2020Desno
PUSČPSN
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
LijevoLipanj 2020Desno
PUSČPSN
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30
LijevoSrpanj 2020Desno
PUSČPSN
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31
LijevoKolovoz 2020Desno
PUSČPSN
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31
LijevoRujan 2020Desno
PUSČPSN
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30
LijevoListopad 2020Desno
PUSČPSN
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31
LijevoStudeni 2020Desno
PUSČPSN
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30
LijevoProsinac 2020Desno
PUSČPSN
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31
LijevoSiječanj 2021Desno
PUSČPSN
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
LijevoVeljača 2021Desno
PUSČPSN
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
LijevoOžujak 2021Desno
PUSČPSN
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31
LijevoTravanj 2021Desno
PUSČPSN
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30
LijevoSvibanj 2021Desno
PUSČPSN
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31
LijevoLipanj 2021Desno
PUSČPSN
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30
LijevoSrpanj 2021Desno
PUSČPSN
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31
LijevoKolovoz 2021Desno
PUSČPSN
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31
LijevoRujan 2021Desno
PUSČPSN
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30
LijevoListopad 2021Desno
PUSČPSN
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
LijevoStudeni 2021Desno
PUSČPSN
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30
LijevoProsinac 2021Desno
PUSČPSN
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31
LijevoSiječanj 2022
PUSČPSN
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31
LijevoVeljača 2022
PUSČPSN
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28
Partner Partner Partner