Izvješće

FOTO NATJEČAJ NA FACEBOOK-u

 

Projekt    FOTO NATJEČAJ; 

"NAJ VINOGRAD, Berbe 2013.

 

 

CILJEVI;

-pokrenuti nagrađivanje truda samog vinogradara, a koje je do sada potpuno zanemareno, jer se nagrađuju samo vina, tj. rad podrumara i enologa, a kroz brojna postojeća ocjenjivanja i izložbe vina.

-pomoći proizvođačima da se prezentiraju i prodaju svoj proizvod-grožđe,

-promovirati sva turistička „vinogradarska“ odredišta Hrvatske,

-prezentirati njihov krajnji proizvod, vino, jedno od najboljih unikatnih proizvoda Hrvatske.

 

Pozivamo sve zainteresirane vinogradare, kako profesionalce, tako i hobi vinogradare, da sudjeluju o ovom Natječaju.

 

Više o svemu na www.e-vinarstvo.com, te na facebook profilu e-vinarstvo,

gdje će te naći; Propozicije za foto natječaj „ Naj vinograd berbe 2013. „

 

Potrebno je poslati fotografije vaših vinograda, no ograničenog broja od maksimalno po pet fotografije vaših vinograda.

Prva fotografija iz svakog ciklusa neka ima sliku položaja vašeg vinograda, znači snimka koja može obuhvatiti cijeli vinograd ili bar veći dio istog, ali da se vidi, po mogućnosti, njegov smještaj u krajoliku.

Druga fotografija neka pokazuje dio između dva reda vinograda, među red, njegovu obradu, veličinu i oba reda loze, tj. niz zasađenih trseva.

Treća fotografija mora ciljano biti usmjerena na trs, tj. grožđe, da obuhvaća dva do tri trsa u istom redu.

Ostale fotografije su po Vašem  izboru; klet, obitelj...

 

Dodatno je moguće poslati još tri-do pet fotografija po vašem izboru iz samog dana berbe, a gdje se vidi ubrano grožđe, berači, običaj...ili sam proces prerade...

 

Članovi Udruge ocijeniti će vinograde sukladno pristiglim fotografijama.

 

Nagrade za najbolje vinograde i njihove vinogradare dodijeliti će od Sponzora Udruge i ovog Natječaja, a o nagradama, vrsti i oblicima, obavještavati ćemo do kraja provedbe zaprimanja fotografija; 01.10.2013.

 

Srdačan pozdrav u ime članova Udruge „e-vinarstvo“!

 

 

 

Propozicije foto natječaja za „ Naj vinograd berbe 2013. „


I. Svaki natjecatelj na Natječaj može poslati najviše pet fotografija do 01.10.2013.


II. Natjecatelji su dužni e-poštom poslati fotografije u elektronskom, digitalnom obliku, maksimalne veličine do 1MB (npr.;Document-Large 1024x768p). Moguće je slanje i  snimljenih fotografija na cd mediju i/ili razvijenih fotografija na adresu Udruge.

Fotografije se šalju elektronskom poštom na e-adresu;  jnixic@gmail.com  ili na adresu Udruge;  Česmanska 7, 10315 Novoselec.


III. Rok za dostavu zadnjih fotografija je 01.10.2013. godine.


IV. Sudionici predaju udruzi  „e-vinarstvo“  isključivo i neograničeno (prostorno i vremensko) pravo korištenja i pravo prerade fotografija. Poslani materijal se ne vraća.


V. Kotizacija sudionika Natječaja u visini od 50,00 kn po prijavljenom vinogradu, uplaćuje se kao Donacija Udruzi „e-vinarstvo“ na žiro račun ;
ŽR: HR682340009-1110465578, Česmanska 7, Novoselec, s naznakom; DONACIJA UDRUZI ZA FOTO NATJEČAJ.        

Kotizaciju-donaciju udruzi je potrebno uplatiti do zaključno sa 20.09.2013.    

Svi sudionici-donatori dobiti  će vrijedan inovativan poklon.


VI. Uz fotografije obavezno navesti: ime i prezime te adresu vinogradara, ako je registriran OPG, PG, vinarija, obrt, seosko gospodarstvo, tada i podatke-naziv o istom.

-adresu elektroničke pošte,

-broj telefona,

-lokacija vinograda; regija, pod-regija, vinogorje, položaj,

-veličina vinograda; broj trs-eva, zastupljene sorte,

-godina sadnje, okvirno starost vinograda.


VII. Fotografije je potrebno imenovati na način da se navede ime i prezime autora te broj fotografije, npr.: "ivo.maric1".

Nakon prijave sve fotografije prolaze inicijalnu fazu odobravanja od strane članova Udruge, a kako bi se izbjegla prijava neželjenih i nekorektnih radova.

Sve prijavljene i odabrane fotografije biti će objavljene na facebook profilu udruge  e-vinarstvo u albumu FOTO NATJEČAJ NAJ VINOGRAD BERBE 2013.


VIII. Ocjenjivačka Komisija Udruge nagraditi će 10 vlasnika vinograda diplomama, a pet izabranih i sa određenim vrijednim nagradama naših sponzora.

 

Najvrijedniju nagradu osvojiti će dodatno jedan sudionik u kategoriji

„Naj vinograd i vinogradar - Šampion vinogradarstva berbe 2013.“.

 

Svi nagrađeni vinogradari dalje imaju mogućnost promocije i svojih vina do kraja 2013., na našim stranicama i drugim objavama.

IX. Pravo na sudjelovanje imaju sve pravne i fizičke osobe, hobi i registrirani vinogradari u Republici Hrvatskoj. Svaki sudionik može sudjelovati samo sa jednom prijavom za isti vinograd, odnosno sa više prijava za više različitih lokacija svojih vinograda. Navedena Kotizacija-donacija se odnosi za svaki prijavljeni vinograd posebno.

 

X. Udruga zadržava pravo izmjene i dopune Natječaja; izmjene rokova, broju potrebnih fotografija i svih drugih razloga tehničke i organizacijske naravi.

 

U Novoselcu, 01.08.2013.

Ime:

Komentar:

Nema evidentiranih dogadanja
Siječanj 2020Desno
PUSČPSN
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31
LijevoVeljača 2020Desno
PUSČPSN
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29
LijevoOžujak 2020Desno
PUSČPSN
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31
LijevoTravanj 2020Desno
PUSČPSN
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30
LijevoSvibanj 2020Desno
PUSČPSN
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
LijevoLipanj 2020Desno
PUSČPSN
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30
LijevoSrpanj 2020Desno
PUSČPSN
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31
LijevoKolovoz 2020Desno
PUSČPSN
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31
LijevoRujan 2020Desno
PUSČPSN
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30
LijevoListopad 2020Desno
PUSČPSN
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31
LijevoStudeni 2020Desno
PUSČPSN
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30
LijevoProsinac 2020Desno
PUSČPSN
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31
LijevoSiječanj 2021Desno
PUSČPSN
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
LijevoVeljača 2021Desno
PUSČPSN
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
LijevoOžujak 2021Desno
PUSČPSN
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31
LijevoTravanj 2021Desno
PUSČPSN
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30
LijevoSvibanj 2021Desno
PUSČPSN
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31
LijevoLipanj 2021Desno
PUSČPSN
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30
LijevoSrpanj 2021Desno
PUSČPSN
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31
LijevoKolovoz 2021Desno
PUSČPSN
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31
LijevoRujan 2021Desno
PUSČPSN
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30
LijevoListopad 2021Desno
PUSČPSN
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
LijevoStudeni 2021Desno
PUSČPSN
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30
LijevoProsinac 2021Desno
PUSČPSN
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31
LijevoSiječanj 2022
PUSČPSN
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31
LijevoVeljača 2022
PUSČPSN
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28
Partner Partner Partner