Izvješće

Udruge, jednostavno knjigovodstvo

RNO PORTAL

Jednostavno knjigovodstvo

http://www.cerno-zagreb.hr/jednostavno-knjigovodstvo

Priručnik

Iz tiska je izašao Priručnik za udruge Kako voditi jednostavno knjigovodstvo.
 
Donošenjem novih zakona i propisa vezanih uz neprofitne organizacije stvara se pozitivno okruženje za rast i razvoj civilnog društva. Novim propisima povećala se javnost i transparentnost rada neprofitnih organizacija. Sve te novine primjenjuju se od 1. siječnja 2015. godine od kada sve udruge imaju obvezu sastavljanja i predaje godišnjih financijskih izvještaja. Od tog datuma sve sudionike u poslovanju udruga (članove, volontere, zaposlenike, korisnike i dr.) dočekale su mnoge izmjene u financijskom vođenju poslovanja i financijskom izvještavanju.
 
S obzirom da se neprofitne organizacije osnivanju radi ispunjenja određenih društveno korisnih ciljeva bitno je osigurati njihovo postojanje i omogućiti im ispunjavanje važne uloge koju imaju u demokratskom društvu. Neprofitne organizacije osnivaju i u njima se angažiraju građani različitih struka i obrazovanja. Osnivači organizacije, posebno, osobe odgovorne za poslovanje organizacije, prihvaćajući volonterski ili profesionalni angažman u organizaciji, dolaze u situaciju u kojoj moraju poštivati sve Zakone i propise kojima se regulira poslovanje neprofitnih organizacija.
 
Većina malih udruga djeluje volonterski i u skromnim uvjetima u kojima nije moguće izdvojiti financijska sredstva za stručnu pomoć u računovodstvu. Stoga je svrha ovog priručnika objasniti kako voditi cjelokupno računovodstvo „malih“ udruga, odnosno, udruga koje vode jednostavno knjigovodstvo. Ideja priručnika vodila se u pripremi sadržaja koji će na jednostavan način približiti odredbe propisa koje direktno utječu na poslovanje malih neprofitnih organizacija kako bi se olakšala njihova primjena.
 
S obzirom da se financijski izvještaj koji udruga predaje javno objavljuje bitno je izraditi točan i transparentan izvještaj. Svaki građanin moći će u Registru neprofitnih organizacija pogledati financijske izvještaje većine udruga. U ovom priručniku se pokušalo na jednostavan način objasniti primjena jednostavnog knjigovodstva u praksi. S obzirom da je priručnik namijenjen svim osobama koje žele voditi jednostavno knjigovodstvo u udruzi bez obzira na struku pokušali smo koristiti što manje stručnih izraza. Nadamo se da će mnogim udrugama koristiti u njihovom radu i osiguravanju transparentnog financijskog poslovanja udruge.
 
Cijena priručnika je 150,00 kn i može se naručiti putem obrasca u nastavku ili direktno na e-mail prirucnik@cerno-zagreb.hr . Nakon narudžbe biti će vam poslana ponuda po kojoj je potrebno izvršiti plaćanje.
Neprofitne organizacije dužne su voditi uredno financijsko poslovanje sukladno Zakonu o financijskom poslovanju i računovodstvu neprofitnih organizacija.
 
Neprofitne organizacije u pravilu vode dvojno knjigovodstvo.
 
Jednostavno računovodstvo mogu voditi udruge čija vrijednost imovine u prethodne tri godine na godišnjoj razini manja je od 230.000,00 kn i čiji je godišnji prihod u prethodne tri godine na godišnjoj razini manji od 230.000,00 kn, a osnovane su prije 1.1.2009.g.
 
Ukoliko oba dva uvjeta nisu zadovoljena, udruga je dužna voditi dvojno knjigovodstvo. Za vođenje jednostavnog računovodstva nije Vam potreban računovođa, ali je potrebno imati osobu koja se razumije u jednostavno knjigovodstvo. Za vođenje dvojnog knjigovodstva vam je potreban računovođa.
 
Udruge koje vode jednostavno knjigovodstvo su od 1.1.2015. dužne sastavljati godišnji financijski izvještaj.
 
Neprofitne organizacije koje su osnovane nakon 1.1.2009. godine i koje su bile obvezne voditi dvojno knjigovodstvo ukoliko zadovoljavaju uvjete o prihodima i imovini nakon protoka od 3 godine mogu se odlučiti hoće li voditi računovodstvo prema načelima dvojnog ili prema načelima jednostavnog knjigovodstva.
Odluku o korištenju ove mogućnosti vođenja knjigovodstva za tekuću poslovnu godinu donosi osnivač neprofitne organizacije u roku predviđenom za podnošenje financijskih izvještaja za prethodnu poslovnu godinu, a o nastaloj promjeni izvještava Ministarstvo financija popunjavanjem RNO-P obrasca uz koji prilaže navedenu odluku.
http://www.mfin.hr/hr/neprofitne-organizacije
 
U nastavku dajemo link na kratki vodič kroz JEDNOSTAVNO KNJIGOVODSTVO
 
Nakon završetka poslovne godine potrebno je zaključiti sve poslovne knjige osim Popisa dugotrajne imovine. I u roku 60 dana od završetka godine, najčešće do 1.3., predati financijski izvještaj o primicima i izdacima na obrascu G-PR-IZ-NPF.
 
Detaljnije o popunjavanju financijskog izvještaja o primicima i izdacima pročitajte na: http://www.cerno-zagreb.hr/izvje%C5%A1taj-g-pr-iz-npf
Ime:

Komentar:

Nema evidentiranih dogadanja
Siječanj 2020Desno
PUSČPSN
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31
LijevoVeljača 2020Desno
PUSČPSN
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29
LijevoOžujak 2020Desno
PUSČPSN
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31
LijevoTravanj 2020Desno
PUSČPSN
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30
LijevoSvibanj 2020Desno
PUSČPSN
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
LijevoLipanj 2020Desno
PUSČPSN
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30
LijevoSrpanj 2020Desno
PUSČPSN
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31
LijevoKolovoz 2020Desno
PUSČPSN
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31
LijevoRujan 2020Desno
PUSČPSN
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30
LijevoListopad 2020Desno
PUSČPSN
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31
LijevoStudeni 2020Desno
PUSČPSN
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30
LijevoProsinac 2020Desno
PUSČPSN
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31
LijevoSiječanj 2021Desno
PUSČPSN
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
LijevoVeljača 2021Desno
PUSČPSN
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
LijevoOžujak 2021Desno
PUSČPSN
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31
LijevoTravanj 2021Desno
PUSČPSN
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30
LijevoSvibanj 2021Desno
PUSČPSN
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31
LijevoLipanj 2021Desno
PUSČPSN
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30
LijevoSrpanj 2021Desno
PUSČPSN
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31
LijevoKolovoz 2021Desno
PUSČPSN
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31
LijevoRujan 2021Desno
PUSČPSN
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30
LijevoListopad 2021Desno
PUSČPSN
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
LijevoStudeni 2021Desno
PUSČPSN
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30
LijevoProsinac 2021Desno
PUSČPSN
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31
LijevoSiječanj 2022
PUSČPSN
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31
LijevoVeljača 2022
PUSČPSN
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28
Partner Partner Partner