Izvješće

POSTANITE SPONZOR - ostvarite dobru promidžbu

Za pravne osobe, udruge, poduzeća, obrte

Predmet:                        MOLBA ZA SPONZORSTVO UDRUZI „E-VINARSTVO“ ZA PROJEKT;

Projekt: Promidžba knjige-priručnika; Knjiga 2. „VINOGRADARSKI IZRAČUN“

 

Poštovani,

ovom Molbom za vašim uključivanjem u sponzoriranje naše udruge i ovog projekta željeli bi ostvariti obostranu suradnju. Projekt je promidžba knjige-priručnika posve inovativnog sadržaja.

Nova 2. Knjiga je radnog naziva „Vinogradarski Izračun“ i predviđena je za izlazak na tržište 2017.  Knjiga A5 formata sa oko 100-tinjak stranica na novi način opisuje ovu problematiku, te sadrži, uz pisani dio, puno tablica u kojima će svaki vinogradar ponaosob moći naći baš svoje podatke za doziranje zaštitnog materijala, a što će im pomoći u boljoj zaštiti, smanjenoj potrošnji, te manjem zagađivanju okoliša.  

Cijelim postupkom promoviramo naš rad i naše sponzore udruge, jer ćemo ovom knjigom doprijeti izravno do ciljane publike diljem Hrvatske.

Ostvareni prihod od sponzora, udruga će uložiti u  promidžbeni rad na terenu, gostovanjem u medijskim emisijama i dodatnim radom na promidžbi svojih sponzora putem interneta i mjestima izlaganja knjiga.

Kao predsjednik udruge i voditelj projekta promidžbe, autor sam već knjige izdane 2015., naziva „Podrumarov Dnevnik“, a koja je po popularnosti već drugu godinu među Top 10 proizvoda WEB Knjižare Redak d.o.o.  http://webknjizara.hr/hr

Ista knjiga se dostavlja vinarima širom Hrvatske i izvan granica u zemlje u okruženju. Knjigu nabavljaju svi oni koji se bave vinarstvom, bilo profesionalci ili amateri, jer je inovativnog sadržaja sa preko 250 stranica (A4), pisano jednostavnim načinom, ali sa detaljnim objašnjenjima preporuka, postupaka, izračuna, te radnog dijela za samostalnu evidenciju i edukaciju.

Sponzori promidžbe 1.knjige preko udruge E-vinarstvo, su mi uz moju udrugu; poduzeće PA-VIN iz Jastrebarskog, Grad Čazma, Udruga vinara Škaf iz Križa, Udruga „Brenta“ iz Ivanić Grada, te su svi i istaknuti kroz promidžbu u primjercima knjige.

Ovim projektom nastavljamo promidžbu svih novih Sponzora naše Udruge.

Hvala na kontaktu i uplati odabranog iznosa sponzorstva.

 Datum;

12.03.

2017.

Za Udrugu, predsjednik udruge, Jovica Nikšić

 

PONUDE PRAVNIM OSOBAMA ZA SPONZORSTVO

(izaberite jednu od dvije opcije)

Odaberite usluge isticanja sponzora kroz promidžbeni rad udruge E-VINARSTVO;

500,00 kn

-Ugovor o sponzorstvu sa Udrugom, po kojem vam omogućujemo isticanje naziva u popisu sponzora udruge tiskanog u promidžbenim letcima i ostalim elektronskim objavama.

 

-Izradu reklamnog plakata kojeg koristimo na promocijama širom RH, te u gostovanju kod udruga vinogradara i vinara tijekom 2017. Vaša promidžbena poruka, naziv i/ili logo može biti zastupljen na 30% reklamne površine.

 

-Promidžba kao oglas unutar nove knjige-priručnika (1/2 stranice A5).

 

-Jedan promidžbeni primjerak nove knjige-priručnika „Vinogradarski Izračun“.

(100 pisanih i radnih A5 stranica“) Tisak i naklada; Redak d.o.o. Split web knjižara  http://webknjizara.hr/hr

 

1.000,00 kn

-Ugovor o sponzorstvu sa Udrugom, po kojem vam omogućujemo isticanje naziva kao SPONZOR  udruge u promidžbenim letcima i ostalim elektronskim objavama.

 

-Izradu roll-up reklamnog stalka sa vašom promidžbom, a kojeg koristimo na promocijama širom RH, te u gostovanju kod udruga vinogradara i vinara 2017./2018. Vaša promidžbena poruka, naziv i/ili logo je zastupljen na 50% reklamne površine.

 

-Promidžba na 1/1 A5 stranice unutar nove knjige-priručnika.

 

-3 promidžbena primjeraka nove knjige-priručnika „Vinogradarski Izračun“.

 

 

Svim sponzorima, pravnim osobama šaljemo;

Molbu i Ponudu za sponzorstvo, Ugovor o sponzorstvu, te Račun na uplaćeni iznos  (nismo u sustavu pdv-a; „PDV nije obračunat sukladno čl. 90., st. 2. Zakona o PDV-u“)

DODATNE USLUGE PREMA SPONZORU uključuju i slijedeće pogodnosti za Sponzora;

  • Vaš naziv (ako želite) kao Sponzora biti će smješten unutar letka u dijelu popisa sponzora.   
  • Mogućnost da vaše postojeće promidžbene letke/materijal dijelimo na našim događanjima ili izložbenom prostoru u sredinama i sajmovima na koje idemo tijekom 2017./2018.
  • Sponzori će biti istaknuti na našoj web stranici www.e-vinarstvo.com i na facebook profilima; Vinske Knjige, e-vinarstvo, Podrumarov Dnevnik, Vinsko Računalo, te mom osobnom profilu kao autora knjige.

Više o projektima Udruge  na web www.e-vinarstvo.com i f profilu e-vinarstvo.

Uplata odabranog iznosa sponzorstva uplaćuje se na:

 

E-VINARSTVO,

Česmanska 7, 10315 Novoselec,

IBAN: HR6823400091110465578,

poziv na br; vaš OIB,

opis; SPONZORSTVO

 

HVALA NA KONTAKTU I SPONZORSTVU

Datum;

12.03.

2017.

Za Udrugu, predsjednik udruge, Jovica Nikšić

 

 

 

 

(naziv sponzora)

(adresa)

 

 

(OIB)

(zastupan po; ime i prezime ovlaštene osobe)

 

(u daljnjem tekstu: Sponzor)  i Inovativna internet udruga vinara “e-vinarstvo“, iz Novoselec, Česmanska 7,

OIB: 55382631954,  zastupan po predsjedniku  Jovica Nikšić,  (u daljnjem tekstu: Organizator) sklopili su u

.2017.

(datum)

______Novoselecu______________________________                   dana;

 

UGOVOR O SPONZORSTVU

Članak 1.

Ovim se ugovorom uređuju međusobni odnosi, prava i obveze Sponzora i Organizatora.

Organizator organizira projekt promidžbe nove knjige člana udruge, a kojim se udruzi-organizatoru osiguravaju novčana sredstva za nabavku promidžbenih primjeraka knjige i izradu promidžbenog materijala, te ostale troškove za rad udruge.

Članak 2.

Sponzor sklapanjem ovog ugovora ostvaruje pravo na promidžbenu objavu svojih podataka u zato predviđeno mjesto pisanih objava, letaka i drugih promidžbenih sredstava, a po odluci Organizatora.

Članak 3.

Cijena sponzorstva koje je predmet ovog ugovora utvrđena je po odabranoj Ponudi.

Članak 4.

Sponzor će cijenu utvrđenu u članku 3. ovog ugovora u roku 8 dana od stupanja na snagu ovog ugovora uplatiti na poslovni račun Organizatora broj IBAN:HR6823400091110465578 s pozivom na broj: OIB SPONZORA, opis plaćanja; SPONZORSTVO.

U cijenu iz prethodnog stavka nije uračunat porez na dodanu vrijednost, jer udruga nije u sustavu PDV-a.

Organizator će ispostaviti Račun Sponzoru nakon dokaza/uvida o uplati ugovorenog iznosa.

Članak 5.

Sponzor može, ako to želi dostaviti Organizatoru svoj promidžbeni tekst i druge podatke u roku od osam dana nakon stupanja na snagu ovog ugovora, a koji će služiti Organizatoru za promidžbu Sponzora.

Organizator će osigurati Sponzoru uvid u promidžbene aktivnosti kroz svoje objave na internetu.

Članak 6.

Ugovor stupa na snagu s danom njegova potpisivanja.

Na sve odnose koji ovim ugovorom nisu uređeni primjenjivat će se odredbe propisa Republike Hrvatske.

Ugovorne strane sklapaju ovaj ugovor u dobroj vjeri i nastojat će eventualne sporove rješavati sporazumno, a ako u tome ne uspiju ugovaraju nadležnost suda u ____Ivanić Grad_________.

Članak 7.

Ovaj ugovor sklopljen je u ___2__ (slovima: ___dva__) istovjetna primjerka od kojih svaka ugovorna strana zadržava po __1___ (slovima: ____jedan_____) primjerak.

Ugovorne strane kao znak prihvaćanja vlastoručno potpisuju ovaj ugovor.

 

Sponzor ;                                                                                     Organizator;

__________________________________                                               _____________________________

(Jedan potpisani i ovjereni primjerak vratiti Organizatoru) 

 

 

Mali presjek događanja i predstavljanja knjige, Donatora i Sponzora

ČAZMA-stručno predavanje poduzeća Enoteh d.o.o. i EATON proizvoda

POPOVAČA-prezentacija i radionica kušanja vina po knjizi Podrumarov Dnevnik

HUMA NA SUTLI-stručno predavanje djelatnika iz Slovenije

ĐURĐEVAC-kušanje vina, ocjenjivanje i izložba vina

VIROVITICA-stručno predavanje BAYER Hrvatska

BJELOVAR-Izložba inovacija i inovativne knjige

LUDBREG- Izložba vina udruge vinogradara

JASTREBARSKO- Dani otvorenih vrata poduzeća PA-VIN d.o.o.

ZAGREB-ARENA- Festival Hrane i Vina 2015.

OPĆINA KRIŽ-stručno predavanje vinifikacija sa sredstvima EATON

ZAGREB-HOTEL ESPLANADE- 10.VINOCOM, festival vina

IVANIĆ GRAD-stručno predavanje i prezentacija Udruga vinogradara i vinara „Brenta“

DONJA STUBICA-predavanje i prezentacija udruga vinogradara

KRIŽEVCI- seminar EATON-BEGEROW, skup predstavnika vinogradara i vinara

KUTINA- Izložba vina kontinentalne Hrvatske

PREGRADA-Sajam vinarske opreme

DUGO SELO-svečanost berbe grožđa

Općina LETOVANIĆ- Martinjska svečanost krštenja mošta

GORNJA STUBICA-prezentacija knjige i kušanje uzoraka

VRBOVEC-proglašenje Vinske Kraljice

VINICA – izložba vina

KONJŠČINA- predavanje i prezentacija knjige i radionica kušanje-ocjenjivanje vina

ROVIŠĆE- prezentacija knjige članovima udruge vinogradara i vinara

NOVIGRAD PODRAVSKI – izložba vina i prezentacija knjige

WESTIN Zagreb –En Primeur graševine

 

Sponzori,

Na sva buduća događanja i prezentacije tijekom 2017. mogu ponijeti i vaš promidžbeni materijal, te upoznati vinogradare i vinare s vašim ponudama.  U Hrvatskoj postoji 155 registriranih udruga vinogradara, a moj cilj je suradnja sa svima njima i njihovim članovima, znači preko 15000 članova. Ovoj brojci treba dodati i sve obitelji koje u svom gospodarstvu imaju vinograd, a to je preko 150 tisuća obitelji (po statist. evid.).Nadam se da će te uvidjeti mogućnosti sudjelovanja kao Donator ili Sponzor mene kao autora i udruge E-VINARSTVO.

Jovica Nikšić, 2017.

Ime:

Komentar:

https://www.facebook.com/winerijeka/ Međunarodni eno-gastro festival WineRi Točan datum se čeka...
http://zadarwinefestival.com/ Sa zadovoljstvom vas pozivamo na Zadar Wine Festival koji će se održati u petak 23. i subotu 24. travnja 2021. u zada...
https://grandtasting-vinart.com/ Program za 2021.: Radionice će se održavati tokom dva vikenda uoči sajma. Promenadno kušanje vina odabranih ...
https://www.facebook.com/vinartcroatia/photos/gm.521608675473206/2879464852297507
07.05.
27. Vinistra
http://www.vinistra.com/Novosti-Detaljno.aspx?nid=23&n=Najavljena-27--Vinistra-i-12--Svijet-Malvazija Datum je određen, 7. do 9. svibnja, pripreme s...
Prosinac 2020Desno
PUSČPSN
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31
LijevoSiječanj 2021Desno
PUSČPSN
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
LijevoVeljača 2021Desno
PUSČPSN
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
LijevoOžujak 2021Desno
PUSČPSN
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31
LijevoTravanj 2021Desno
PUSČPSN
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30
LijevoSvibanj 2021Desno
PUSČPSN
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31
LijevoLipanj 2021Desno
PUSČPSN
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30
LijevoSrpanj 2021Desno
PUSČPSN
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31
LijevoKolovoz 2021Desno
PUSČPSN
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31
LijevoRujan 2021Desno
PUSČPSN
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30
LijevoListopad 2021Desno
PUSČPSN
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
LijevoStudeni 2021Desno
PUSČPSN
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30
LijevoProsinac 2021Desno
PUSČPSN
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31
LijevoSiječanj 2022Desno
PUSČPSN
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31
LijevoVeljača 2022Desno
PUSČPSN
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28
LijevoOžujak 2022Desno
PUSČPSN
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31
LijevoTravanj 2022Desno
PUSČPSN
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30
LijevoSvibanj 2022Desno
PUSČPSN
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31
LijevoLipanj 2022Desno
PUSČPSN
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30
LijevoSrpanj 2022Desno
PUSČPSN
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
LijevoKolovoz 2022Desno
PUSČPSN
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31
LijevoRujan 2022Desno
PUSČPSN
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30
LijevoListopad 2022Desno
PUSČPSN
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31
LijevoStudeni 2022Desno
PUSČPSN
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30
LijevoProsinac 2022
PUSČPSN
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31
LijevoSiječanj 2023
PUSČPSN
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31
Partner Partner Partner